Τμήματα - Εξετάσεις

Βιοχημικό

Η Βιοχημεία αποτελεί τον κλάδο των βιοϊατρικών επιστημών που μελετά τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στον οργανισμό, βγάζοντας έτσι χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και τη λειτουργία επιμέρους οργάνων.

Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι, αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές.

Κυριότερες εξετάσεις
Σάκχαρο, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT, CPK, LDH, Χολερυθρίνη (Άμεσος, Έμμεσος), Πρωτεΐνες ολικές, Αλβουμίνη, Σίδηρος, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ, Ομοκυστεΐνη, TIBC, Ηλεκτρολύτες (K, Na, Ca, P, Mg, Cl).

• Στο εργαστήριό μας υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της νεογνικής χολερυθρίνης.

Μικροβιολογικό

Οι μικροοργανισμοί χωρίζονται σε προκαρυωτικούς (χωρίς πυρήνα), π.χ. βακτηρίδια, σε ευκαρυωτικούς (έχουν πυρήνα), π.χ. μύκητες και πρώτιστα, και στους ιούς. Η Μικροβιολογία αποτελεί κλάδο της Ιατρικής και της Βιολογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη αυτών των μικροοργανισμών, στις διαφορετικές στους ιδιότητες, καθώς και στις κλινικές εφαρμογές τους.

Στο Μικροβιολογικό τμήμα, πραγματοποιούνται όλες οι βασικές εξετάσεις ρουτίνας για την ανίχνευση των μικροοργανισμών.

Κυριότερες εξετάσεις
Καλλιέργεια ούρων, πτυέλων, κολπικού, τραχηλικού ή ωτικού εκκρίματος κλπ. Εκτέλεση δοκιμής ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα). Έλεγχος για Χλαμύδια, Ουρεόπλασμα, Μυκόπλασμα. Αναζήτηση παρασίτων στα κοπρανα.

Αιματολογικό

Η αιματολογία είναι κλάδος της ιατρικής και άλλων βιολογικών επιστημών που επικεντρώνεται στη μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του, και πιο συγκεκριμένα, των άμορφων και έμμορφων συστατικών του.Η αιματολογία είναι κλάδος της ιατρικής και άλλων βιολογικών επιστημών που επικεντρώνεται στη μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του, και πιο συγκεκριμένα, των άμορφων και έμμορφων συστατικών του.


Στο αιματολογικό τμήμα, με τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτών, πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις ρουτίνας για τη διάγνωση ασθενειών, όπως:• Αιμολυτικές αναιμίες - Αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. β-Μεσογειακή Αναιμία.• Αιματολογικές κακοήθειες, π.χ. λευχαιμίες.• Παθήσεις πήξης, π.χ. αιμοφιλία, θρομβοκυτοπενία κλπ.

Κυριότερες εξετάσεις 
Γενική αίματος, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.), Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ), G-6-PD, , Ομάδα αίματος, Rhesus, Coombs (έμμεσος και άμεσος), έλεγχος παραγόντων πήξεων.

Ορμονολογικό

Οι ορμόνες αποτελούν χημικές ενώσεις, οι οποίες παράγονται σε ένα μέρος του σώματος (π.χ. υπόφυση, θυροειδή αδένα, ενδοκρινείς αδένες, επινεφρίδια κ.α.), και μέσω του αίματος μεταφέρονται σε άλλα μακρινά όργανα ή ιστούς, όπου και επιδρούν. Η ορμονική επίδραση πραγματοποιείται σε υποδοχείς στα κύτταρα στόχους, όπου έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίησή τους. Η ενεργοποίηση αυτή οδηγεί στη συνέχεια σε αλλαγές, όπως διαφοροποίηση στην ανάπτυξη, λειτουργία και μεταβολισμό του κυττάρου. Η μελέτη των ορμονών αποτελεί βασικό στοιχείο στην υγεία.Οι ορμόνες αποτελούν χημικές ενώσεις, οι οποίες παράγονται σε ένα μέρος του σώματος (π.χ. υπόφυση, θυροειδή αδένα, ενδοκρινείς αδένες, επινεφρίδια κ.α.), και μέσω του αίματος μεταφέρονται σε άλλα μακρινά όργανα ή ιστούς, όπου και επιδρούν. Η ορμονική επίδραση πραγματοποιείται σε υποδοχείς στα κύτταρα στόχους, όπου έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίησή τους. Η ενεργοποίηση αυτή οδηγεί στη συνέχεια σε αλλαγές, όπως διαφοροποίηση στην ανάπτυξη, λειτουργία και μεταβολισμό του κυττάρου. Η μελέτη των ορμονών αποτελεί βασικό στοιχείο στην υγεία.

Στο ορμονολογικό εργαστήριο εκτελούνται όλες οι εξετάσεις που έχουν σχέση με τις ορμόνες με τη βοήθεια σύγχρονων και αυτοματοποιημένων συστημάτων και αναλυτών, όπως:
• Θυροειδούς
• Γονιμότητας
• Ανδρογόνων
• Οστεοπόρωσης
• Σακχαρώδη διαβήτη
• Επινεφρίδια   
 
Κυριότερες εξετάσεις
TSH, Ελεύθερη Τ3, T4 (FT3, FT4), Anti-TPO, Anti–TG, TSI(Anti TSH Receptors), TG-θυρεοσφαιρίνη, β-HCG (χοριακή γοναδοτροπίνη), Ε2 (Οιστραδιόλη), FSH, LH, PRG, PRL,  Τεστοστερόνη, 17-ΟΗ-PRG, DHEA, -S, Αλδοστερόνη, Κορτιζόλη.

Ανοσολογικό

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί έναν αξιοσημείωτο μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος προστατεύει τον οργανισμό από παθογόνους μικροοργανισμούς και τον καρκίνο. Η Ανοσολογία αποτελεί έναν κλάδο των Ιατρικών και Βιολογικών επιστημών που μελετάει τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος κάτω από φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Στο ανοσολογικό τμήμα, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη και την ανακάλυψη νέων ανοσοβιολογικών δεικτών, γίνονται εξετάσεις που οδηγούν στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος. Με τη βοήθεια σύγχρονων και αυτοματοποιημένων αναλυτών, μπορούν να γίνουν άμεσα ακόμα και οι πιο εξειδικευμένες ανοσολογικές εξετάσεις, παρέχοντας έτσι πρωταρχικό ρόλο στην κλινική διάγνωση ασθενειών, όπως:
• Ανοσοανεπάρκειες, π.χ. σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS).
• Αυτοάνοσα νοσήματα, π.χ. συστηματικός ερυθρωματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Hashimoto's θυρεοειδίτιδα, myasthenia gravis.
• Υπερευαισθησίες, π.χ. αλλεργίες και άσθμα.
• Λοιμώδη νοσήματα, π.χ. ηπατίτιδες, HIV, λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV), τοξοπλάσμωση, ερυθρά.
• Ανοσοϋπερπλασίες και καρκίνος.

Κυριότερες εξετάσεις
α. Αυτοάνοσα νοσήματα -Αντιπυρηνικά/ ΑΝΑ, Anti-ENA, -DNA, Anti SS-A (Ro), SS-B (La), Anti-Sm, Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antibody), ASMA, Ανοσοσφαιρίνες A, G, M, D, E, Anti-RNP, APCA, c-ANCA, p-ANCA, Anti-SMA, RA-test, β2-Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C ολικό, Anti-dsDNA, Anti-ssDNA, Anti-μιτοχονδριακά (ΑΜΑ), Anti-ωοθηκικά.
β. Λοιμώδη νοσήματα - Ηπατίτιδες, Ερυθρά (Rubella) HIV I, II, Τοξόπλασμα, Kυτταρομεγαλοϊό (CMV), Έρπης (HSV), Ελικοβακτηρίδιο, Χλαμύδια, Ανεμευλογιά (VZV), Λιστέρια, Μυκόπλασμα, ASTO, EBV, Αντισώματα ιλαράς, Borrelia, Brucella, Παρωτίτιδα, Αντιεχινοκοκκικά Αb.

Ογκολογικό

Στο καρκινολογικό τμήμα γίνονται οι βασικές και πλέον σύγχρονες μέθοδοι για τη διάγνωση του καρκίνου.

Στο εργαστήριο, οι διαγνωστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν εξετάσεις του αίματος και πιο συγκεκριμένα, εξετάσεις ειδικών καρκινικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί, βοηθούν στην ανακάλυψη και διάγνωση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, στην πορεία της θεραπευτικής αγωγής τους, καθώς και στην παθογνωμική διάγνωση συγκεκριμένων ασθενειών.

Κυριότερες εξετάσεις
A-FP, CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, PSA, FPSA, FPSA/ TPSA.

Ορολογικό

Στο ορολογικό τμήμα γίνονται όλες οι εξετάσεις που αφορούν την ανάλυση του ορό του αίματος. Στο εργαστήριο, ο οροδιαγνωστικός έλεγχος επικεντρώνεται στην ανίχνευση αντισωμάτων στον ορό. Τα αντισώματα αυτά παράγονται κυρίως προς απάντηση μιας μικροβιακής ή βακτηριακής λοίμωξης (π.χ. ASTO), κατά άλλων "ξένων" προς τον οργανισμό πρωτεϊνών (π.χ. στις μεταγγίσεις), ή κατά πρωτεϊνών του ίδιου του οργανισμού (π.χ. αυτοάνοσα νοσήματα).

Κυριότερες εξετάσεις
CRP ποσοτική, RA-Test, VIDAL, WRIGHT, VDRL, TPHA ,ASO.

© 2019 Copyright Lemoniadou Lab