ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ CHECK- UP
BASIC CHECK-UP
 • FBC/ESR
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL-Χοληστερίνη
 • LDL-Χοληστερίνη
 • Αθηρωματικοί  Δείκτες
CHECK UP I
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Αθηρωματικοί Δείκτες 
 • Κρεατινίνη

 

 

CHECK UP II
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Αθηρωματικοί Δείκτες
 • Κρεατινίνη
 • Σίδηρος
 • GGT
 • GPT
ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP(GENERAL CHECK UP)
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Αθηρωματικοί δείκτες  (Cardiac Risk factors)
 • 11 Κρεατινίνη
 • Σίδηρος
 • GGT
 • GPT
 • GOT
 • ALP
 • Νάτριο
 • Κάλιο   
ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Αθηρωματικοί δείκτες  (Cardiac Risk factors)
 • Κρεατινίνη
 • Σίδηρο
 • GGT
 • GPT
 • GOT
 • ALP
 • Νάτριο
 • Κάλιο   
 • Φερριτίνη
 • TSH
ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Αθηρωματικοί δείκτες  (Cardiac Risk factors)
 • Κρεατινίνη
 • Σίδηρο
 • GGT
 • GPT
 • GOT
 • ALP
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • PSA
 • FREE PSA
MAXI CHECK UP
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
 • Κρεατινίνη
 • Σίδηρος
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • γ-GT
 • Χολερυθρίνη
 • Ολικές Πρωτεϊνες
 • Λευκωματίνη
 • Σφαιρίνη
 • LDH
 • CPK
SILVER CHECK UP
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
 • Κρεατινίνη
 • Σίδηρος
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • γ-GT
 • Χολερυθρίνη
 • Ολικές Πρωτεϊνες
 • Λευκωματίνη
 • Σφαιρίνη
 • LDH
 • Ασβέστιο
 • Φωσφόρο
 • Μαγνήσιο
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • Χλώριο
 • Αμυλάση
 • CPK
Λιπιδαιμικό Προφίλ(LIPID PROFILE)
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL-Χοληστερίνης
 • LDL-Χοληστερίνης
 • Δείκτες επικινδυνότητας (Risk factors)
Ηπατικές Δοκιμασίες (LFTS)
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • γ-GT
 • Χολερυθρίνη
Καρδιολογικό Check up (Cardio Checkup)
 • Cholesterol
 • HDL-Cholesterol
 • LDL-Cholesterol
 • Triglycerides
 • SGOT
 • CPK
 • SGPT
 • LDH
Ελεγχος  Θυρεοειδικής  Λειτουργίας 1       
 • Free T3
 • Free T4
 • TSH
Ελεγχος  Θυρεοειδικής  Λειτουργίας 2 
 • Free T3
 • Free T4
 • TSH
 • Αντισώματα  Θυρεοειδούς (Anti-TPO, Anti-TG)
Έλεγχος Αναιμίας 1  
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
Έλεγχος Αναιμίας 2  
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό οξύ
Καρκινικοί Δείκτες Άνδρες     
 • CEA
 • PSA
 • Free PSA
 • CA 19-9
Καρκινικοί Δείκτες Γυναίκες
 • CEA
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
Έλεγχος Διαβήτη 1
 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
Έλεγχος Διαβήτη 2
 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 • Ινσουλίνη
 • Αντίσταση Ινσουλίνης
Έλεγχος Οστεοπόρωσης
 • Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
 • Ασβέστιο
 • Φωσφόρο
 • Μαγνήσιο
 • Βιταμίνη D (Total 25-OH)
 • Παραθορμόνη (PTH)
Έλεγχος Γονιμότητας (Γυναίκες)- Ιnfertility Women
 • FSH
 • LH
 • Prolactin
 • Oestradiol
 • Progesterone
Έλεγχος Γονιμότητας (Άνδρες) Infertility Men  1
 • FSH
 • LH
 • Prolactin
 • Testosterone
 • SHBG
Έλεγχος Γονιμότητας(Άνδρες) Ιnfertility Men 2
 • FSH
 • LH
 • Prolactin
 • Testosterone
 • SHBG
 • DHEA-S
 • Androstenedione
 • Oestradiol
 • 17-OH Progesterone
Λοιμώδη Νοσήματα - Infectious Diseases
 • Σύφιλη (VDRL)
 • Ηπατίτιδα Β (HBs Ag)
 • Ηπατίτιδα C (Anti-HCV)
 • AIDS (HIV)
Έλεγχος Αμηνόρροιας
 • LH
 • FSH
 • OESTRADIΟL
 • PROLACTIN
Eλεγχος Εμμηνόπαυσης
 • FSH
 • LH
 • Oestradiol
Hirsutism Profile -Έλεγχος Ακμής/Υπερτρίχωσης
 • Testosterone
 • DHEA-S
 • SHBG
 • Androstenedione
 • FSH
 • LH
Athlete’s Health Certificate - Πιστοποιητικό Υγείας Αθλητών
 • Γενική Ανάλυση Ούρων
 • Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε.
 • Ομάδα αίματος - Ρέζους
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
Stools Examination
Εξετάσεις Κοπράνων (Χειριστές Τροφίμων)
 • Παρασιτολογική εξέταση
 • Καλλιέργεια κοπράνων
ALLERGENS (IgE)

Έλεγχος Αλλεργίας σε 60 τροφικά και περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα

FOOD INTOLERANCE/ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ

Η μοναδική επιστημονικά τεκμηριωμένη εξέταση αίματος για έλεγχο της Τροφικής Δυσανεξίας ( ΙgG αντισώματα ενάντια στους εισβολείς που θεωρεί ο οργανισμός τις τροφές στις οποίες έχει δυσανεξία) . Σε 210 τρόφιμα. Ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε βιβλίο 40 σελίδων με φωτογραφίες και διατροφικές οδηγίες. Τα αποτελέσματα διατίθενται στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ρώσικα.

Drug of Abuse Screen I
Έλεγχος Ναρκωτικών Ουσιών
 • COCAINE (COC)
 • THC(Cannabinoids,marij.)
 • MORPHINE
 • METAMPHETAMINES
 • AMPHETAMINE(AMP)
Drug of Abuse Screen II
Ελεγχός Ναρκωτικών Ουσιών
 • COCAINE(COC)
 • THC(Cannabinoids,marij.)
 • MORPHINE
 • METAMPHETAMINES
 • AMPHETAMINE(AMP)
 • PHENCYCLIDINE
 • BENZODIAZEPINES
 • BARBITURATES
 • METHADONE
 • OXYCODONE

© 2019 Copyright Lemoniadou Lab